Phim Chân trời có em tập 15 – phim Philippines

Chân Trời Có Em Kỹ thuật này , được phát triển với Edward Snell , một nhà khoa học nghiên cứu cao cấp tại Hwi và trợ lý giáo sư sinh học cấu trúc tại UB , cho phép nhóm nghiên cứu để xác định các phần của protein rung trong điều kiện sinh học bình thường . Phim Chân Trời Có Em  Các nhà nghiên cứu cũng đã có thể thấy rằng các rung động phải chịu đựng qua thời gian, thách thức các giả định hiện có.

 

 

 

Xem Phim Chân Trời Có Em  ” Nếu bạn gõ vào một cái chuông , nó nhẫn một thời gian, và với một âm thanh đó là cụ thể cho các chuông . Đây là cách các protein cư xử, ” Markelz nói. ” Nhiều nhà khoa học trước đó đã nghĩ rằng một loại protein là giống như một miếng bọt biển ướt hơn một chuông : Xem Phim Chân Trời Có Em phim Philippines  Nếu bạn gõ vào một miếng bọt biển ẩm ướt, bạn không nhận được bất kỳ âm thanh duy trì . “

Advertisements
This entry was posted in Khác, Phim. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s