Chủ tịch Chính Hiệp – Phim bộ Trung Quốc

Chủ Tịch Chính Hiệp Các nhà nghiên cứu dự kiến ​​họ có thể nhìn thấy một sự suy giảm đáng kể trong hiệu suất khoảng 50 mili giây, bởi vì các nghiên cứu khác đã cho rằng phải mất ít nhất 50 phần nghìn giây cho thông tin hình ảnh chảy từ võng mạc đến “hàng đầu” trong chuỗi xử lý hình ảnh trong não và sau đó xuống trở lại để chế biến tiếp bởi cái gọi là “vòng tái đăng ký dự thi.” Phim Chủ Tịch Chính Hiệp  Các vòng xử lý được tin cần thiết để xác nhận nhận dạng của một cảnh hoặc đối tượng cụ thể.

Xem Phim Chủ Tịch Chính Hiệp  Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu MIT cho thấy mặc dù hiệu suất tổng thể từ chối, đối tượng tiếp tục thực hiện tốt hơn so với cơ hội như các nhà nghiên cứu giảm thời gian phơi sáng hình ảnh từ 80 phần nghìn giây đến 53 mili giây, Xem Phim Chủ Tịch Chính Hiệp phim hay  sau đó 40 phần nghìn giây, sau đó 27, và cuối cùng là 13 – tốc độ nhanh nhất có thể với màn hình máy tính đang được sử dụng.

Advertisements
This entry was posted in Phim, Phim Trung Quốc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s