5s online

5s Online Nó là nhiều hơn ba lần lớn như các vùng đất ngập nước ở Siberia gần đó, đã được coi là nguồn chính của Bắc bán cầu metan trong khí quyển . Phim 5s Online  Ước tính trước đây thực hiện cho các ESAS cho rằng khu vực này đã phát hành 8 teragrams khí mêtan vào khí quyển hàng năm.

 

 

Xem Phim 5s Online  Trong cuộc thám hiểm thực địa, nhóm nghiên cứu sử dụng nhiều kỹ thuật – bao gồm sonar và hình ảnh trực quan của các bong bóng khí mêtan trong nước , lấy mẫu không khí và nước , đáy biển và khoan nhiệt độ đọc – Xem Phim 5s Online Việt Nam  để xác định các điều kiện của nước và băng vĩnh cửu , cũng như số lượng khí metan được phát hành .

Advertisements
This entry was posted in Phim, Phim Việt Nam and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s